Thương mại & Dịch vụ

Ngoài việc sản xuất, phân phối vật tư phụ Khang Đạt cũng trú trọng phát triển lĩnh vực Thương mại & Dịch vụ.

Photo

How it works

Mua bán các thiết bị, vật tư ngành xây lắp.
Tư vấn, quản lý, phân phối sản phẩm.

Who needs us?

Call to: 1900 986 835